Kehameel, www.kehameel.ee isikuandmete vastutav töötleja on Kehameel OÜ, registrikoodiga 12513880, tegutsemisaadressiga Pärnu maakond, Pärnu linn, Rüütli tn 14,  tel: +3725135135 ja e-kiri: info@kehameel.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja kliendi sünnikuupäev;

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse hinnapäringutele vastamiseks, kliendi tellimuste, broneeringute haldamiseks ja teenuste teostamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Kliendi sünnikuupäeva kasutatakse kliendile heade soovide edastamiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).